× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Uzdrowisko Kołobrzeg

Sanatorium Uzdrowiskowe - Szpital i Sanatorium Uzdrowiskowe "MUSZELKA

Informacje o komórce

Sanatorium

Sanatorium uzdrowiskowe (oddział uzdrowiskowy)

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie stacjonarne
  • Rehabilitacja stacjonarna
  • Rehabilitacja ambulatoryjna

Zakres świadczonych usług:

  • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Rehabilitacja medyczna
  • Balneologia i medycyna fizykalna
  • Choroby płuc
  • Reumatologia


Adres

94-35-489-10
Słowackiego 6-8
78-100 Kołobrzeg

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1